Stručná historie písma

Dnes je pro nás písmo samozřejmostí. Píšeme sms, maily a zprávy na facebooku, aniž bychom měli dojem, že děláme něco zvláštního. Není divu, když se s písmem setkáváme na každém kroku. Zkuste si ale představit svět bez písma. Je taková představa vůbec možná?

 

Písmo je jedním z nejvýznamnějších vynálezů a cesta do jeho historie je velmi dobrodružná. Jeho vývoj trval více jak pět tisíc let. Dávno před hieroglyfy používali lidé různé znaky a značky, které sloužily k mnoha účelům. Byly to například vlastnické značky k označení majetku, především dobytka, kterému se vypalovaly do kůže železem. Seznamy dluhů a zapůjčených věcí se vedly na vroubkovaných hůlkách, na které se značky vyrývaly. Hůlka se poté podélně rozpůlila a věřitel i dlužník dostali každý jednu polovinu. V Austrálii to zase byly zpravodajské hole, které roznášeli poslové. Dobře známé jsou uzlové značky, které byly oblíbené například v Číně ale i mezi Inky a dalšími. Naproti tomu v Africe si sdělovali zprávy pomocí mušlových řetězců navázaných na šňůrkách a podobně užívali mušle i američtí Indiáni.

V Evropě dobře známe jeskynní malby rozšířené už od doby kamenné. Nejznámější vyzdobenou jeskyní je patrně Altamira ve Španělsku. Právě obrázky byly dalším předstupněm dnešního písma. Z obrázků se také postupem času vyvinulo proslulé mezopotámské klínové písmo. Hliněné destičky, do kterých se klínové písmo rylo klacíkem, vypadají skoro jako tablet s dotykovým perem.

Tři tisíce let před naším letopočtem se v Egyptě objevuje písmo faraónů – hieroglyfy. Egypťané své písmo vyrývali do kamene, až někdo z nich přišel na to, že z rákosí rostoucího u břehů Nilu se dá vyrobit skvělý materiál – papyrus. Ve zkoumání a luštění starých písem se dařilo i českým vědcům. Tajemství chetitského písma přišel na kloub český orientalista Bedřich Hrozný v roce 1915.

Na území dnešního Mexika žily kdysi dvě vyspělé civilizace – Mayové a Aztékové. Aztécká obrázková písma jsou výtvarně velmi působivá. Mayské znaky jsou komponovány do malých čtverečků, které vypadají skoro jako ikonky na displeji smartphonu.

Dlouhá staletí se vyvíjelo čínské písmo, které má více než 60 000 znaků! Čínské písmo možná číst neumíte, není to ale žádná ostuda, i samotní Číňané si v každodenním životě musí vystačit se znalostí maximálně pěti tisíc znaků. Pro nás je ale důležité další čínský vynález – papír. Japonce známe jako mistry kalygrafie, tedy krasopisu. Díky kulturním stykům mezi Čínou a Japonskem je japonské písmo tím čínským velmi ovlivněno.

Své písmo měla také další vyspělá civilizace minulosti – Indie. V nejlidnatější zemi světa bylo nejvíce rozšířené písmo zvané “bráhmí”.

Přes písmo hebrejské, arabské a řecké se dostáváme až k písmu latinskému, které dalo základ našemu současnému písmu.