Svatováclavská smlouva

Tato smlouva je důkazem toho, že se toho v politice od roku 1517 zase tolik nezměnilo. Šlechta chtěla upevnit své výsadní postavení, královská města ovšem nechtěla hrát druhé housle. Výsledkem dlouhých jednání byl kompromis – Svatováclavská smlouva. Městům sice připadlo zdánlivě větší slovo ve vysoké politice, šlechtě zase například výsadní právo na vaření piva a další privilegia v hospodářské oblasti. Tento dokument nakonec nastartoval další šarvátky mezi šlechtou a městy, které však nakonec skončily více méně vítězstvím šlechticů. Smlouva, která měla dát královským městům určitou naději, znamenala nakonec přesný opak.