Češtinou k nezávislosti

Emancipace je moderní slovo. Užívá ho každý. Užíval ho i Karel IV., který však nemyslel na své vlastní postavení. Myslel na český národ. Pro něj chtěl vyproštění ze závislosti na větších a silnějších státních útvarech. Chtěl silnou a nezávislou Korunu Českou.

Od počátku svého snažení musel vědět, že se pouští téměř do boje s větrnými mlýny. Zpoza hranic na nepříliš velké území uprostřed Evropy si dělalo zálusk mnoho obrů, se kterými Karel IV. věděl, že v boji muže proti muži asi neuspěje. A tak na to šel od lesa. A to doslova. Ze stromů se vyrobil papír a v něm byla největší síla Karlova a jeho lidu.

Piš česky, piš stylově!

Rozvoj českého písemnictví byl jedním z největších kroků, který vedl k emancipaci českého národa. Karel IV. výrazně finančně podporoval mladé básníky, kronikáře a mnoho dalších, kteří bojovali za český jazyk.

Sám jim šel příkladem, když ve volných chvílích sám bral do ruky husí brk a psal. Své nejznámější dílo Vita Caroli však napsal latinsky. Pravděpodobně u sebe neměl kvalitní český husí brk. To je v dnešní době už naprosto vyloučené. Česká psací brka Calamus jsou všude!