Zlatá bula sicilská

O Zlaté bule sicilské jste určitě slyšeli, znáte však její skutečný význam? Zlatá bula sicilská byla vydána v roce 1212 a jedná se hned o tři listiny. První je asi ta nejdůležitější a také nejznámější – zajišťovala český královský titul, druhá zaručovala králi majetky i za hranicemi říše a třetí oznamovala věnování malé části území moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi. A co je to vlastně bula a proč sicilská? Bula znamená pečeť a v tomto případě se jedná o pečeť sicilského krále Fridricha II., který tak dodal listině velkou vážnost. Přesně to náš král Přemysl Otakar I. potřeboval. Co by se stalo, kdyby tato listina neexistovala? Je docela dobře možné, že vůbec nic. Tato listina byla totiž jen potvrzením dědičné královské hodnosti stvrzené již roku 1198. Tyto dokumenty se však nedochovaly, proto dnes známe právě Zlatou bulu sicilskou. Kdo ví, možná, že autoři původních dokumentů neměli správné psací pomůcky…